Η συνεργασία αφορά σε όλη τη χειμερινή περίοδο 2010-2011

Το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων διαθέτει τον υψηλότερο αναβατήρα σε όλη την Ελλάδα και τη μεγαλύτερη πίστα, τη Στύγα, με μήκος 3.200μ.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Metro θα έχει παρουσία σε διάφορα σημεία του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων με την εμφάνιση του λογοτύπου της, ενώ θα πραγματοποιείται και διανομή στους χώρους του χιονοδρομικού τόσο της εφημερίδας Metro σε καθημερινή βάση, όσο και των άλλων εκδόσεών της (Stadio by Metro, Drivers Only κλπ.) όποτε αυτές θα κυκλοφορούν.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν διάφορες ενέργειες below-the-line μέσω των οποίων θα δίνονται διάφορες παροχές του χιονοδρομικού κέντρου Καλαβρύτων στους αναγνώστες της Metro. Η συνεργασία αφορά όλη την χειμερινή περίοδο από τον Δεκέμβριο του 2010 μέχρι και τον Μάρτιο του 2011.