Την αγωνιστική πρωτοβουλία WonderRun του αθλητή και ασφαλιστικού της συμβούλου, Θωμά Πουρλίδα, για την ενίσχυση της Μονάδας Αυτιστικού Ατόμου με Νοητική Αναπηρία «Ελπίδα», στηρίζει η MetLife, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, ο Θ. Πουρλίδας θα συμμετάσχει σε αγώνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό με στόχο την οικονομική στήριξη του έργου της Μονάδας μέσω χορηγιών, οι οποίες διατίθενται απευθείας και εξ ολοκλήρου στο ίδρυμα. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με την ορεινή διαδρομή Olympus Pilgrim 350km, 27.000μ υψομετρικής ανάβασης στον Όλυμπο. Ως αρχική δωρεά προς τη Μονάδα «Ελπίδα» έχει οριστεί το 1 ευρώ για κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής, με τη MetLife να προχωρά σε χρηματική δωρεά, για την οικονομική ενίσχυσή της.