Την πρώτη αμερικανική ασφαλιστική εταιρεία που στηρίζει το Global Compact των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο ηγείται της παγκόσμιας προσπάθειας για βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί η MetLife, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Βιωσιμότητας για το 2019. Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην Έκθεση, οι πόροι που διαθέτει η εταιρεία και το MetLife Foundation, για δράσεις ανακούφισης από τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19, υπερβαίνουν συνολικά τα 250 εκατ. δολάρια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η MetLife αύξησε κατά 10% το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων που παράγουν μακροπρόθεσμη κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική αξία και, συγκεκριμένα, από 52 δισ. δολάρια το 2018, σε 58 δισ. το 2019. Η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών καλεί τις συμμετέχουσες εταιρείες να ευθυγραμμίσουν τη λειτουργία και στρατηγική τους με τις 10 παγκόσμιες αρχές που διέπουν τους τομείς των ατομικών δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.