Στη λίστα του περιοδικού Fortune για τις «World’s Most Admired Companies» για το 2021 εντάχθηκε η MetLife. Στη λίστα συμπεριλήφθηκαν οκτώ ασφαλιστικοί οργανισμοί στον τομέα Ζωής και Υγείας, που συμπεριελήφθησαν στη λίστα για τη φήμη και τις επιδόσεις τους. Για την κατάρτιση της λίστας, αξιολογήθηκαν, μεταξύ άλλων, η αξία των επενδύσεων, η ποιότητα της διοίκησης και των προϊόντων, η εταιρική υπευθυνότητα και η ικανότητα προσέλκυσης ταλέντων. «Σε μια χρονιά που έθεσε -όσο ποτέ στο παρελθόν- σε δοκιμασία τις αντοχές και τις αξίες μας, οι εργαζόμενοί μας είxαν την ευκαιρία να κάνουν πράξη τον εταιρικό μας σκοπό και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τόσο των ασφαλισμένων, όσο και των κοινωνικών μας εταίρων», δήλωσε ο Πρόεδρος και CEO της MetLife, Michel Khalaf.