Διεθνής επιστημονική μελέτη σε καπνιστές που αρνούνταν να διακόψουν το τσιγάρο έδειξε ότι η αλλαγή που πραγματοποίησαν με βάση εναλλακτικές, βασισμένες στη τεχνολογία και στην επιστήμη, είχε αντίκτυπο αντίστοιχο με τη διακοπή του καπνίσματος σε δείκτες δυνητικής βλαπτικότητας, για όσους στο πλαίσιο της επιστημονικής μελέτης επέλεξαν να μεταβούν πλήρως στο προϊόν θερμαινόμενου καπνού Glo.

Ο Διευθυντής Επιστημονικής Έρευνας του ομίλου της BAT, Δρ. David O’Reilly, ανέφερε: «Πρόκειται για σημαντικά αποτελέσματα που μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η πλήρης μετάβαση. Η μελέτη δείχνει ότι οι καπνιστές που αλλάζουν ολοκληρωτικά από το τσιγάρο στο θερμαινόμενο προϊόν καπνού, μπορούν να μειώσουν την έκθεσή τους σε ορισμένα τοξικά, γεγονός που τα ευρήματα δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα».

Στην Ελλάδα, η British American Tobacco πρόσφατα ανακοίνωσε επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού Glo και τη δημιουργία 200 νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυσή της, επιλέγοντας την Ελλάδα ως μια από τις σημαντικές διεθνείς αγορές προς τον σκοπό αυτό.