Στη διεξαγωγή online workshop με θέμα «Transformative Power of AI» προχώρησε η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος (ΕΔΕΕ) χθες, 25 Οκτωβρίου. Το workshop παρουσίασε ο Δημήτρης Μακρής, AI Expert, Atcom, ο οποίος επιχείρησε να πραγματοποιήσει μια εισαγωγή του κοινού στον κόσμο του AI και να περιγράψει το πρωτόγνωρο ακόμη και ταχέως μεταβαλλόμενο τοπίο του.

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους leaders στη χρήση AI, Netflix, Amazon και Spotify και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις που δημιουργεί η χρήση του σε επίπεδο data privacy και ηθικής, γνωστικού κενού και εκπαίδευσης για την κατανόηση και χρήση του και αξιοποίησης συνολικά των καινοτομιών του.

Επίσης, παρουσίασε το technology stack που προσφέρει το AI στους marketers, αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχει στα brands να αντιλαμβάνονται σε υψηλό βαθμό την καταναλωτική συμπεριφορά, να την αναλύουν και να την προβλέπουν μέσω των predictive analytics και, ως εκ τούτου, να βελτιώνουν την εξυπηρέτηση του κοινού, αποσπώντας ακόμη υψηλότερο βαθμό δέσμευσης.

Εξειδικεύοντας δε στον τομέα του personalization και της δημιουργικότητας, σημείωσε ότι το AI επιτρέπει την υπερ-εξατομίκευση της επικοινωνίας των marketers με το κοινό τους, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο engagement, καθώς και τη δημιουργία και επιμέλεια κειμένων με τη συμβολή του. Τέλος, αναφέρθηκε και στο γεγονός ότι το AI μπορεί να συμβάλει και στο graphic design, αυτοματοποιώντας το, να δώσει τη δυνατότητα δημιουργίας χαμηλών απαιτήσεων brand design και να παρέχει επιλογές web design.