Προκειμένου να συμβάλει στη δημιουργία μιας ενιαίας προσέγγισης σχετικά με την «ευθύνη των μέσων ενημέρωσης» σε όλο το industry, η Meta εγκαινίασε έναν χώρο στον ιστότοπό της Meta for Business, όπου θα ενημερώνει τις προβλέψεις της αναφορικά με το content moderation και τους στόχους του ad placement, καθώς και θα επιτρέπει στους συνεργάτες να αποδίδουν ευθύνες, ανέφερε η εταιρεία.

«Όταν επιχειρούμε να ορίσουμε από κοινού την ευθύνη των media στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να καθορίσουμε έναν τυποποιημένο ορισμό για όλο το industry», σημείωσε σε ανακοίνωσή της η εταιρεία. Προσέθεσε δε, ότι η ίδια την ορίζει ως «τη δέσμευση ολόκληρου του marketing industry να συμβάλει σε έναν καλύτερο κόσμο μέσω ενός πιο υπεύθυνου, δίκαιου και βιώσιμου οικοσυστήματος διαφήμισης».

Επιπλέον, η εταιρεία επέκτεινε τον ορισμό με «τέσσερις πυλώνες του media responsibility» ως εξής: 1. «Safety and expression», 2. «Diversity, equity and inclusion», 3. «Privacy and transparency», 4. «Sustainability».

(Πηγή: MediaPost)