Η Merck, με 353 χρόνια εξειδίκευσης στην επιστήμη και την τεχνολογία, γιορτάζει την 50η επέτειο της παρουσίας της στην Ελλάδα. Στις 3 Μαρτίου του 1971 ξεκίνησε στην Ελλάδα η Merck ΕΠΕ ως θυγατρική της πολυεθνικής Merck KGaA που εδρεύει στη Γερμανία. Η συνεχής και έντονη παρουσία της εταιρείας στην ελληνική αγορά φαρμακευτικών και χημικών προϊόντων αντικατοπτρίζεται σε βήματα εξέλιξης, όπως η ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε διαφορετικές θεραπευτικές κατηγορίες.

Σε επίπεδο ομίλου, ακολούθησε μια σειρά από συγχωνεύσεις μέσω εξαγορών που επιτάχυναν σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας. Η πρώτη έγινε το 2008 με την εξαγορά της Serono και την εκποίηση του κλάδου των γενόσημων φαρμάκων, ενώ ακολούθησαν οι εξαγορές της Millipore το 2010, της AZ Electronic Materials το 2014, της Sigma-Aldrich το 2015 και της Versum Materials το 2019. To 2018 η ελληνική θυγατρική της Merck συμμετείχε στους εορτασμούς για τα 350 χρόνια του ομίλου παρουσία εργαζόμενων, πελατών, εταίρων, και εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας.