Για την διαχείριση της υπηρεσίας talent

Οι δυο εταιρείες ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας ουσιαστικές λύσεις, τόσο σε διεθνείς όσο και εγχώριους πελάτες, για την ενίσχυση και αξιοποίηση δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η συνεργασία προβλέπει τη διαχείριση της παγκόσμιας έρευνας ταλέντων της Mercer από τη Better Future, διασφαλίζοντας άμεση πρόσβαση στα τρέχοντα δεδομένα αμοιβών και παροχών των στελεχών της ελληνικής αγοράς.

Ο Ilya Bonic, ανώτατο στέλεχος της Μercer και υπεύθυνος της υπηρεσίας Talent για την ευρωπαϊκή αγορά υπογραμμίζει: «Όπου δεν έχουμε φυσική παρουσία, χτίζουμε στρατηγικές συμμαχίες με πρωτοπόρες εταιρείες στον χώρο της διαχείρισης και αξιοποίησης ταλέντων. Σε αυτή την κατεύθυνση, είμαστε ενθουσιασμένοι με την προοπτική της εξέλιξης της συνεργασίας με την Better Future».