Παρουσίαση καινοτόμου cluster επιχειρήσεων τροφίμων

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 25 Μαϊου θα παρουσιάσει το θέμα «Συνεργατισμός: Μια επίκαιρη πρόταση σύστασης πρότυπου συνεργατικού σχηματισμού (cluster) επιχειρήσεων τροφίμων από την ομάδα της Frulatti και της Μελίαρτος».

Διακεκριμένοι ομιλητές και  εξειδικευμένοι συμβούλοι από τον χώρο της οικονομίας, της διοίκησης και του μάρκετινγκ του κλάδου των τροφίμων θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν την ανάγκη και τις προοπτικές σύστασης ενός πρότυπου συνεργατικού σχηματισμού (cluster) επιχειρήσεων και φορέων του κλάδου των τροφίμων.