Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας «Sustainable Greece 2020», η ελληνική εταιρεία Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής εντάχθηκε στην ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020. Όπως επισημαίνει, για τη Μέγα, η βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής της δραστηριότητας, καθορίζει τη στρατηγική και τις στοχευμένες δράσεις της, ενώ καθοδηγείται από διεθνή πρότυπα, όπως το GRI, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για την εταιρεία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιδιώκοντας, μέσω πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών, να αφήσει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα σε οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον».