Η Μέγα εντείνει τις προσπάθειές της για την προστασία του πλανήτη και τη βιωσιμότητα, αποτυπώνοντάς τις στο πρόγραμμα βιωσιμότητας «Μέγα Act Green: Redesign – Reduce – Recycle». Συγκεκριμένα, με το πρόγραμμα Act Green, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (Redesign), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (Recycle) και εξοικονόμησης πόρων (Reduce).

Μεταξύ άλλων, η Μέγα δεσμεύεται στη μέγιστη δυνατή χρήση του βαμβακιού ως το βασικό υλικό των προϊόντων επαφής με το δέρμα έως το 2050, στη χρήση αποκλειστικά (100%) FSC πιστοποιημένης χαρτομάζας μέχρι το 2030, στη μείωση των υλικών συσκευασίας κατά 10% σε όλα τα προϊόντα έως το 2030 και της χρήσης ενέργειας που είναι μη ανανεώσιμη.

Ο Κωνσταντίνος Βιτουλαδίτης, Διευθύνων Σύμβουλος της Μέγα, ανέφερε: «Με το Πρόγραμμα Act Green: Redesign-Reduce-Recycle εντείνουμε τις προσπάθειές μας, λειτουργούμε υπεύθυνα και θέτουμε την τεχνογνωσία, τους πόρους και τις συνεργασίες μας στην υπηρεσία του πλανήτη. Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά και εργαζόμαστε με ήθος για τις επόμενες γενιές».