Σε συνεργασία με το Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Στο διάλογο συμμετείχαν εκπρόσωποι της ακαδημαϊκής, πολιτειακής και  επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και θεσμικών φορέων και ΜΚΟ. Την οργάνωση και το συντονισμό της συνάντησης ανέλαβε το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Νοτιοανατολικής Ευρώπης της McCain Γιώργος Γκόνος, ανέφερε σχετικά: «Η McCain είναι οι Συμ-μέτοχοί της.

Η πρωτοβουλία μας να τους καλέσουμε σε ανοιχτή διαβούλευση  για θέματα ΕΚΕ, μας έδωσε την ευκαιρία να ακούσουμε καινοτόμες ιδέες και ενδιαφέρουσες προτάσεις. Στο σύνολό της η διαδικασία τόσο της διαβούλευσης όσο και της εξαγωγής αποτελεσμάτων έγινε με την υποστήριξη του  Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη διασφαλίζοντας  διαφάνεια και συμμόρφωση σε Διεθνή Πρότυπα».