Την ανάπτυξη audio ads τα οποία διαθέτουν ειδικό bot το οποίο μπορεί να δίνει φωνητικές απαντήσεις ανέθεσε στην εξειδικευμένη σε voice assistants εταιρεία Say It Now η McCain Foods. Στόχος της κίνησης είναι να επιτρέψει στου καταναλωτές να αλληλεπιδρούν με το brand μέσω του δικού τους συστήματος «έξυπνων» ηχείων Alexa. Η εταιρεία εφαρμόζει τη τεχνολογία κατά τη διάρκεια των διαφημιστικών διαλειμμάτων σε streaming υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των Spotify, Acast και Dax.

Στο πλαίσιο της τεχνολογίας, όταν ένας καταναλωτής παρακινείται από μια διαφήμιση να πει: «Alexa, open McCain», θα μπορεί να ζητήσει για μια φορά έναν σύνδεσμο που θα του αποσταλεί μέσω e-mail με προτάσεις συνταγών για το μαγείρεμα των προϊόντων McCain σε μια φριτέζα αέρος.

«Η McCain Foods αποτελεί μέρος μιας αυξανόμενης λίστας μεγάλων brands και παγκόσμιων media agencies, τα οποία αξιοποιούν τα οφέλη του ενεργού audio advertising», δήλωσε η Maria Cadbury, Global Director of Strategic Partnerships & Commercials, Say It Now. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που λανσάρουμε την πρώτη μας actionable audio διαφήμιση, σηματοδοτώντας ένα νέο ορόσημο στην αλληλεπίδραση με τον καταναλωτή μας», προσέθεσε ο Mark Hodge, Marketing Director, McCain.

(Πηγή: Campaign)