Στο πλαίσιο της εκστρατείας Ecomobility 2013-2014

Με το σύνθημα «Οι Μαθητές ερευνούν, οι Πόλεις ενημερώνονται, η Κοινωνία ευαισθητοποιείται», ομάδες μαθητών από 30 πόλεις της χώρας μελέτησαν, ερεύνησαν και κατέγραψαν τα προβλήματα που προκαλούν οι συνήθειες και οι συνθήκες μετακίνησης στην πόλη τους, και από τις αρχές Φεβρουαρίου έως και τις αρχές Μαρτίου θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την Πράσινη Μετακίνηση με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας ζωής και τον σεβασμό στην ελευθερία μετακίνησης. Η ομάδα με την καλύτερη εργασία και ο καθηγητής της θα συμμετέχουν τον Ιούνιο στην αποστολή του Ecocity, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες.