Στο δυναμικό της Διαμαντής Μασούτης ΑΕ εντάσσεται ως Γενικός Διευθυντής ο Θεόδωρος Γεροστεργιούδης, στέλεχος με εμπειρία στην πολυεθνική εταιρεία KPMG του Ηνωμένου Βασιλείου, ως Audit and Technology Director.

«Η εμπειρία και η τεχνογνωσία του κ. Γεροστεργιούδη, η συνεργασία του με εταιρείες όλων των μεγεθών, η εξαιρετική γνώση του στους τομείς της τεχνολογίας, η ευαισθησία του για τον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος, είναι στοιχεία τα οποία εγγυώνται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Μασούτης», αναφέρει η εταιρεία.