Την υψηλότερη διάκριση της διοργάνωσης απέσπασε η εταιρεία Μασούτης, στο πλαίσιο των Impact Bite Awards 2020 και αναδείχτηκε «Η πιο ψηφιακή εταιρεία της χρονιάς-Digitalized Company of the Year» για την επένδυσή της σε καινοτόμες λύσεις και έργα πληροφορικής. Επίσης, απέσπασε τρία Χρυσά βραβεία στις κατηγορίες:Big Data για την ανάπτυξη του μοντέλου Treatment of Churn, Ψηφιακός Μετασχηματισμός Επιχειρησιακών Διαδικασιών με το έργο B2B Automation & EDI, και Σύνδεση Επιχειρηματικής & ICT Στρατηγικής με το έργο Electronic Shelf Labels & Grocery Management. Επίσης, απέσπασε δύο Αργυρά βραβεία στις κατηγορίες: Business Intelligence & Analytics για το έργο Analytics Driven Campaign σε συνεργασία με την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ, και Continuous Βusiness Ιmprovement για την ανάπτυξη του έργου Backend E-commerce Management.