Στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στην Ελλάδα με την ονομασία i4 Energy προχωρά η Mas ΑΕ. Ειδικότερα, η i4Energy θα αναλάβει την εμπορική εκμετάλλευση του λογισμικού «Across Digital Energy Ecosystem» της Mas ΑΕ.

Στόχος της νέας εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, τόσο σε hardware όσο και σε software, οι οποίες καλύπτουν ολιστικά την επιχειρησιακή διαχείριση των παραγωγών και καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας. Η νέα εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία στελέχωσης.