Τη νέα παγκόσμια καμπάνια #HereToBeHeard παρουσιάζει η Mars Inc., με στόχο να ενισχύσει τις φωνές όλων των γυναικών, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός εταιρικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς και ενός κόσμου, όπου όλες οι γυναίκες έχουν ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης. Το #HereToBeHeard αποτελεί μέρος του προγράμματος Full Potential της Mars, μιας πλατφόρμας που εστιάζει στην προώθηση δράσεων σχετικά με την ισότητα των φύλων στον χώρο εργασίας, τις κοινότητες,από τις οποίες προμηθεύεται πρώτες ύλες, και τις αγορές, στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Με όχημα την καμπάνια, η Mars καλεί τις γυναίκες από όλον τον κόσμο να μιλήσουν και να προτείνουν οι ίδιες τις αλλαγές και τις συνθήκες εκείνες που πιστεύουν ότι θα δώσουν την ευκαιρία στις γυναίκες να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους. Μέσα από τις απαντήσεις που θα συγκεντρωθούν, θα διαμορφωθούν δράσεις που η Mars δεσμεύεται να εφαρμόσει, τόσο εντός της αξιακής της αλυσίδας, όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, για τη γεφύρωση του χάσματος και τη δημιουργία ίσων ευκαιριών μεταξύ των φύλων.