Ενισχύει την έμφαση στη βιωσιμότητα η Mars, λανσάροντας μια στρατηγική με τρεις πυλώνες.

Η καμπάνια της Pledge for Planet, η οποία λανσαρίστηκε ταυτόχρονα με τη Σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, ενθαρρύνει τους καταναλωτές, τους προμηθευτές, αλλά τις εσωτερικές της λειτουργίες να μειώσουν δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. «Αυτή τη στιγμή δίνεται μια μάχη και πρέπει να επιλέξεις στρατόπεδο», δήλωσε ο Andy Pharoah, Vice-President of Corporate Affairs, Strategic Initiatives & Sustainability της εταιρείας.

Το πρώτο μέρος της στρατηγικής αυτής θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για τις εσωτερικές διαδικασίες της Mars, προκειμένου η ίδια να εκτελέσει το χρέος της απέναντι στην επαπειλούμενη άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό τίθενται πιο αυστηρά κριτήρια στις μετρήσεις, ενώ ζητούμενο είναι η μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της κατά 27% μέχρι το 2025 και κατά 67% μέχρι το 2050.

Έπειτα, επιθυμεί να εμπλέξει τους παραγωγούς, για τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος, ανακοινώνοντας ότι, αν οι ίδιοι δεν υιοθετήσουν επιστημονικά παραδεδεγμένους στόχους, θα διακόψει τη συνεργασία μαζί τους. Τέλος, το brand επιθυμεί να εμπνεύσει και τους καταναλωτές να αναλάβουν ατομικά πρωτοβουλίες προστασίας του πλανήτη, μέσα από τη δημιουργία ομάδας δημιουργών περιεχομένου και influencers για την ευαισθητοποίησή τους με επίκεντρο το #PledgeForPlanet.
(Πηγή: Marketingweek.com)