Για την ανέγερση της πρώτης σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης
Η Marketing1to1 συμμετέχει ενεργά στην προώθηση του κοινωνικού έργου των AHEPA (American Hellenic Educational Progressive Association) και την εξεύρεση οικονομικών πόρων για την ανέγερση της πρώτης σύγχρονης ψηφιακής βιβλιοθήκης εντός του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Η οργάνωση AHEPA ιδρύθηκε το 1922 από 17 μέλη της ελληνικής κοινότητας και αποτελεί ως σήμερα τη μεγαλύτερη ομογενειακή οργάνωση παγκοσμίως, απαριθμώντας πάνω από 30.000 μέλη, έχοντας αναπτύξει δραστηριότητα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, αλλά και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αφρική. Έχει ως σκοπό τη δημιουργία και διατήρηση των σχέσεων ανάμεσα στην ελληνική ομογένεια και τη διάδοση των αξιών του Ελληνισμού, της παιδείας και της φιλανθρωπίας.