Πρόκειται για CRM πλατφόρμα διαχείρισης σχέσεων με τους καταναλωτές

Όπως αναφέρει η Marketing 1to1 σε σχετική της ανακοίνωση, «το MCI genius προσφέρει τη δυνατότητα μέσω ενός online και real time περιβάλλοντος, να μετρήσουμε και αξιολογήσουμε τη σχέση που δημιουργείται, να ανταμείψουμε τη κινητικότητα των καταναλωτών (R.F.M.) κ.λπ. Το MCI genius αντικαθιστά τις πλαστικές κάρτες πιστότητας πελατών με σύστημα RFID και παρέχει την δυνατότητα e-couponing». Σύμφωνα με την εταιρεία, για την υλοποίησή του δεν απαιτείται παρέμβαση στα υπάρχοντα συστήματα, λειτουργεί μέσω web, εξυπηρετεί ταυτόχρονα καταναλωτή, καταστήματα και διοίκηση. Η  Marketing 1to1αναλαμβάνει την δημιουργία και υλοποίηση του members club, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο, όσο και στην υλοποίηση και παρακολούθησή του.