Η Μαρίνα Φλοίσβου προχώρησε στη δημοσίευση της 3ης Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης στην οποία παρουσιάζονται η στρατηγική και οι επιδόσεις της σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG).

Η νέα έκθεση για το 2020 έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις των GRI Standards, καθώς και του προτύπου υπευθυνότητας με το ΑΑ1000AP (2018), ενώ παράλληλα έλαβε ανεξάρτητη εξωτερική διασφάλιση από την Tüv Hellas (Tüv Nord). Ειδικότερα, στην Έκθεση παρουσιάζονται μεταξύ άλλων, στοιχεία σχετικά με τη στρατηγική προσέγγιση της εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υπεύθυνη λειτουργία της μαρίνας ως ηγετικό πρότυπο της θαλάσσιας τουριστικής οικονομίας στη χώρα μας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη φροντίδα για τον ανθρώπινο δυναμικό της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Lamda Flisvos Marina AΕ, Σταύρος Κατσικάδης, επισημαίνει: «Για τη χρονιά που διανύουμε, αλλά και για τα χρόνια που ακολουθούν, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να λειτουργούμε ως ηγετικό πρότυπο της θαλάσσιας τουριστικής οικονομίας στη χώρα μας».