Αναλαμβάνει καθήκοντα International Development Manager

Από τη θέση αυτή θα έχει την ευθύνη του δικτύου συνεργατών στο εξωτερικό, καθώς και την περαιτέρω εξέλιξη του διεθνούς οικοσυστήματος της εταιρείας. Η Μαρία Αργύτη κινείται πάνω από μια δεκαετία στο χώρο του software και της τεχνολογίας, με σημαντική επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της υλοποίησης επιχειρηματικών λύσεων και συνεργασιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Έχει υπάρξει στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες του κλάδου, όπως στην ATC ως υπεύθυνη του Global Alliances and Business Development EMEA & Latin America, στην Oracle ως Alliances & Channel Manager και στη Microsoft ως Software Partner Programs Development Manager. Τα τελευταία χρόνια εξειδικεύεται στο κομμάτι των συνεργασιών και συνεργιών σε διεθνές επίπεδο, επιδεικνύοντας αποτελέσματα και σημαντικές διακρίσεις που φωτογραφίζουν την επιτυχημένη πορεία της.