Σύμφωνα με τη σχετική λίστα των Financial Times

Η Majar-Αφοί Ματζαρίδη ΑΒΕΤΕ συμπεριλαμβάνεται στις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης σύμφωνα με τη λίστα των Financial Times «FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies» για το 2021. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τοποθετείται στην 89η θέση στον κλάδο της τεχνολογίας και, με απόλυτο ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 177,5% για τη χρονική περίοδο 2016-2019, είναι μία από τις τέσσερις ελληνικές εταιρείες που μπήκαν στη λίστα FT 1000.

H Majar-Αφοί Ματζαρίδη ΑΒΕΤΕ αποτελεί εταιρεία διανομής προϊόντων τεχνολογίας, με εξαγωγική δραστηριότητα σε περισσότερες από 20 χώρες. «Όλοι εμείς στην Majar είμαστε ιδιαιτέρως χαρούμενοι και αποτελεί μεγάλη τιμή να συμπεριλαμβανόμαστε στις 1.000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ευρώπη για το 2021. Είναι ένα σημαντικό ορόσημο για τα 43 χρόνια λειτουργίας του ομίλου μας! Με εστίαση στην Ψηφιακή Σήμανση, τη Ρομποτική και την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναπτύσσουμε διαρκώς την τεχνογνωσία μας, ενσωματώνοντας τεχνολογίες αιχμής», αναφέρει ο Αντώνης Ι. Ματζαρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Majar.