Οι Έλληνες καταναλωτές εξοικειώνονται περισσότερο με φιλικές προς το περιβάλλον εταιρείες και επωνυμίες και αναγνωρίζουν τις αντίστοιχες δράσεις αυτών. Αυτή η εξέλιξη ωστόσο, αφορά και στους διεθνείς καταναλωτές. Το «πράσινο Μάρκετινγκ» αποτελεί τάση της σύγχρονης αγοράς, καθώς στη διεθνή πρακτική τα στελέχη θεωρούν την αειφορία ως μια προσοδοφόρα δραστηριότητα, ικανή να επιφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην ελληνική αγορά ωστόσο, τα πράγματα δεν ήταν πάντα έτσι. Το «πράσινο Μάρκετινγκ» μέχρι πρότινος δεν εθεωρείτο ότι έχει αντεπεξέλθει στις αρχικές εκτιμήσεις και προσδοκίες, ειδικά σε ό,τι αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις εκδήλωναν μια «μουδιασμένη» συμπεριφορά υιοθέτησης φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων, η οποία δικαιολογούνταν εν μέρει από την έλλειψη ικανοποιητικής γνώσης για το προφίλ του περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένου έλληνα καταναλωτή. Τα γεγονότα ωστόσο δείχνουν ότι η κατάσταση αλλάζει και ότι η κρίση επιτάχυνε την ωρίμανση προς την κατεύθυνση αυτή τόσο των ελλήνων καταναλωτών, όσο και των επιχειρήσεων.

Η τελευταία έρευνα με τίτλο «Πράσινο Μάρκετινγκ: Στάσεις, Αντιλήψεις & Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών», η οποία πραγματοποιήθηκε από το εργαστήριο Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ALARM σε συνεργασία με το Κέντρο Αειφορίας CSE, παρουσιάζει έναν ευαισθητοποιημένο καταναλωτή, αφού το 78,5% του δείγματος δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του ευαισθητοποιημένο σε θέματα του περιβάλλοντος, ποσοστό αισθητά αυξημένο σε σχέση με το παρελθόν. Να μια καλή «μαγιά» για τη συνέχεια. Το παρόν τεύχος είναι αφιερωμένο στη δύναμη της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και περιλαμβάνει εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα που αφορούν στις κυριότερες πτυχές της.