Η M-Stat, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού επισημαίνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά και των πελατών της.

Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω κορωνοϊού.

Η M-Stat, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εξάπλωση του κορωνοϊού επισημαίνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, αλλά και των πελατών της. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είναι πλήρως προετοιμασμένη να συνεχίσει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες της λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων πρόληψης για την προστασία όλων.

Ενδεικτικά, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα το 80% των εργαζομένων δούλευε από το σπίτι για την αποφυγή εξάπλωσης του ιού, όλοι οι εργαζόμενοι από το σπίτι διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό που επιτρέπει την πλήρη λειτουργικότητα της εταιρείας, έχουν περιοριστεί σε σημαντικό βαθμό οι συναντήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας και έχουν αντικατασταθεί με πιο ευέλικτες μορφές επικοινωνίας, όπως τις τηλεδιασκέψεις.

«Όλες οι υπηρεσίες και οι πλατφόρμες της Μ-Stat, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας είναι σε ετοιμότητα για να εξασφαλίσουν την υποστήριξη των αναγκών συνεργατών και πελατών. Σκοπός της εταιρείας είναι και σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές να συνεχίσει να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες», καταλήγει η ανακοίνωση.