Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΚΕ της, η M-Stat ενισχύει και φέτος τα Χριστούγεννα το «Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο». Όπως επισημαίνει η εταιρεία, το Σωματείο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα που εμποδίζουν την επαρκή κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων παιδιών. «Συμβάλλουμε πάντα σε πρωτοβουλίες που αναδεικνύουν τις αρχές της αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.