Η Μαριάννα Γεωργιοπούλου αποχώρησε από την Wind Ελλάς μετά από 11 χρόνια συνεργασίας. Τα τελευταία χρόνια υπήρξε Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με κύριους τομείς το στρατηγικό σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων και πολιτικής Εταιρικής Υπευθυνότητας, δημιουργία Κοινωνικού Απολογισμού της εταιρείας και ανάπτυξη δομών εκπαίδευσης των στελεχών σε σχετικά θέματα. Το 2007 και το 2008 απέσπασε το 1ο βραβείο CEO & CSR ως Καλύτερη Υπεύθυνη ΕΚΕ. Δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.