Ο Σπύρος Ξένος συνταξιοδοτείται στο τέλος του έτους

Η Λ. Γιαννακοπούλου είναι στέλεχος με 17 χρόνια εμπειρία στα πεδία της Εταιρικής Επικοινωνίας, Διαχείρισης Θεμάτων και Κρίσεων, Ενδοεταιρικής Επικοινωνίας, Media Relations, Social & Digital Media, Media Training & Public Speaking Training, κ.α. Τα δύο τελευταία χρόνια εργαζόταν ως ανεξάρτητη σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας. Προηγουμένως, εργαζόταν επί 15 χρόνια για την εταιρεία στρατηγικής και επικοινωνίας Civitas Κetchum και για τις θυγατρικές του Civitas Group σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο ως Senior Communication Consultant, Practice Director on Crisis Management και Head of the Training Department. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της έχει συνεργαστεί με πολυάριθμες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, ΜΚΟ και δημόσιους οργανισμούς. Συχνά αναλαμβάνει ρόλο εισιγήτριας σε θέματα Crisis Communication Management & Media Training.