Καταγράφει αύξηση 30% στην αποδοτικότητα καυσίμων

Ο όμιλος Lufthansa δημοσίευσε την 25η έκθεση βιωσιμότητας, με πληροφορίες για τις δραστηριότητες, τα προγράμματα, τις εξελίξεις και τις προκλήσεις στον τομέα της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Το 2018, ο όμιλος εντόπισε τους βασικούς τομείς της τρέχουσας έκθεσης σε συνεργασία με ομάδες ενδιαφέροντος, διεξάγοντας έρευνα ευρείας κλίμακας. Η έκθεση, με τίτλο «Maintaining balance. Out of responsibility», παρουσιάζει όλα όσα έχει επιτύχει ο όμιλος Lufthansa από το 1994 αναφορικά με τη βιωσιμότητα και περιλαμβάνει τις μελλοντικές δεσμεύσεις.

Οι αεροπορικές εταιρείες του ομίλου Lufthansa, όχι μόνο αύξησαν την αποδοτικότητα των καυσίμων κατά 30% από το 1994, αλλά παράλληλα πέτυχαν ένα νέο ρεκόρ αποδοτικότητας το 2018: οι αεροπορικές εταιρείες χρησιμοποίησαν κατά μέσο όρο, 3,65 λίτρα κηροζίνης ανά επιβάτη ανά 100 χιλιόμετρα. Πρόκειται για μείωση της κατανάλωσης κατά 0,8% και το χαμηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί στην ιστορία της εταιρείας μέχρι σήμερα.