Στόχος της εταιρείας η ενίσχυση της εξωστρέφειας

Το περίπτερο της Λουξ, που φιλοξενείται στο Bοoth S-L9, επισκέπτονται εκπρόσωποι από τον κλάδο τροφίμων και ποτών της περιοχής της Μέσης Ανατολής, Ασίας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα προϊόντα της εταιρείας, εκδηλώνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση των ελληνικών αναψυκτικών και χυμών. Η Λουξ έχει θέσει ως άμεσο στόχο την ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της, μέσω διερεύνησης και ανοίγματος νέων αγορών, αλλά και μέσω ενίσχυσης των υφιστάμενων εμπορικών της συνεργασιών και έχει επιλέξει να στραφεί σε αγορές όπου υπάρχει ζήτηση στο ποιοτικό επώνυμο ελληνικό προϊόν.