Παρήχθη σε συνεργασία με τις LanzaΤech και Total

Την πρώτη βιώσιμη συσκευασία στον κόσμο, κατασκευασμένη από συγκεντρωμένες και ανακυκλωμένες εκπομπές άνθρακα, δηλώνουν ότι κατασκεύασαν οι εταιρείες L’Oréal, LanzaΤech και Total. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η LanzaTech συγκεντρώνει εκπομπές άνθρακα και τις μετατρέπει σε αιθανόλη, η Total μετατρέπει την αιθανόλη σε αιθυλένιο, πριν πολυμεριστεί σε πολυαιθυλένιο, διατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ορυκτού, ενώ η L’Oréal το χρησιμοποιεί για τη δημιουργία συσκευασιών με την ίδια ποιότητα και ιδιότητες με αυτές του συμβατικού πολυαιθυλένιου.