Την πρώτη βιώσιμη συσκευασία στον κόσμο, κατασκευασμένη από συγκεντρωμένες και ανακυκλωμένες εκπομπές άνθρακα, δηλώνουν ότι κατασκεύασαν οι εταιρείες L’Oréal, LanzaΤech και Total. Στο πλαίσιο της διαδικασίας, η LanzaTech συγκεντρώνει εκπομπές άνθρακα και τις μετατρέπει σε αιθανόλη, η Total μετατρέπει την αιθανόλη σε αιθυλένιο, πριν πολυμεριστεί σε πολυαιθυλένιο, διατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αντίστοιχου ορυκτού, ενώ η L’Oréal το χρησιμοποιεί για τη δημιουργία συσκευασιών με την ίδια ποιότητα και ιδιότητες με αυτές του συμβατικού πολυαιθυλένιου.