Πρόγραμμα 150 εκατ. ευρώ για τη στήριξη ευάλωτων γυναικών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της πανδημίας Covid-19 και για να αντιμετωπίσει τις συνέπειές της, η L’Oréal ανακοινώνει το πρόγραμμα κοινωνικής και περιβαλλοντικής αλληλεγγύης L’Oréal for the future. Οι προτεραιότητες του προγράμματος αφορούν στη στήριξη οργανώσεων που βοηθούν ευάλωτες γυναίκες με τη δημιουργία φιλανθρωπικού ταμείου 50 εκατ. ευρώ, και τη συμβολή στην αναγέννηση των κατεστραμμένων φυσικών οικοσυστημάτων και τις προσπάθειες πρόληψης της κλιματικής αλλαγής, με 100 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, το περιβαλλοντικό πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα αποκατάστασης θαλάσσιων και δασικών οικοσυστημάτων (ανάπτυξη βιώσιμης γεωργίας και αλιείας, οικοτουρισμός). Το ταμείο L’Oréal Fund for Nature Regeneration στοχεύει στην αποκατάσταση 1 εκατ. εκταρίων υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, τη δέσμευση 15 έως 20 εκατ. τόνων CO2 και τη δημιουργία πλήθους ευκαιριών απασχόλησης έως το 2030.

Οι δράσεις πρόληψης για την κλιματική αλλαγή περιλαμβάνουν 50 εκατ. ευρώ, που θα διατεθούν για χρηματοδότηση έργων που συνδέονται με την κυκλική οικονομία. Μέσω αυτού του ταμείου, ο όμιλος L’Oréal στοχεύει να συμβάλει στην δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη κυκλικής οικονομίας, κυρίως για ανακύκλωση και διαχείριση πλαστικών απορριμμάτων.