Για τους εργαζομένους της και την Ένωση «Μαζί για το Παιδί»
Η Liquid Media, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα του «Εθελοντή Αιμοδότη» που έχει ανακηρυχθεί παγκοσμίως η 14η Ιουνίου, για να στηρίξει τόσο τους εργαζομένους της όσο και τα Παιδικά Ιδρύματα της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί», δημιούργησε μία νέα Τράπεζα Αίματος.

Σε μία εποχή που οι ανάγκες για αίμα είναι μεγάλες και απρόβλεπτες, η ενέργεια αυτή στοχεύει στην προστασία του πολυτιμότερου αγαθού όλων, της υγείας. Ο Γενικός Διευθυντής της Liquid Media, Τάκης Γεωργόπουλος, τόνισε: «Παραμένουμε πιστοί στον στόχο μας που είναι η αφύπνιση και ευαισθητοποίηση του κόσμου, καθώς υπάρχει ανάγκη να δίνουμε αίμα όχι μόνο σε έκτακτες περιστάσεις, αλλά συστηματικά. Η νέα αυτή Τράπεζα Αίματος δημιουργείται για την προσέλκυση και διατήρηση εθελοντών αιμοδοτών και την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων αίματος τόσο για τους εργαζομένους μας όσο και την Ένωση Μαζί για το Παιδί».