Τη θέση της Global Associate Director, Digital Marketing στη Solenis ανέλαβε πρόσφατα η Λίντα Γαλάζιου.

Τον Οκτώβριο του 2022 ορίστηκε Global Digital Marketing Director στην Diversey, ενώ η προηγούμενη θέση της ήταν εκείνη της e-Commerce & CRM Director στη Celestino.

Στο πλαίσιο της επαγγελματικής της πορείας έχει, μεταξύ άλλων, συνεργαστεί με την PMM Public MediaMarkt ως Head Of Digital Marketing και με την Aegean Airlines ως Head of Digital Performance.