Η λίστα έχει καταρτιστεί από το «Girls in Tech» και εμπεριέχει γυναίκες από 19 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, βάσει της «ηγεσίας» τους στο συγκεκριμένο χώρο σε τοπικό ή διεθνές επίπεδο όπως επίσης για τη συνεισφορά τους στη τεχνολογία και στη καινοτομία. Το «Girls in Tech» είναι διεθνές δίκτυο που αριθμεί σήμερα περί τα 8.500 μέλη παγκοσμίως. Στόχο έχει την προαγωγή και ενδυνάμωση της συμμετοχής των γυναικών στο χώρο της τεχνολογίας, μέσω της αναγνωρισιμότητας, διοργάνωσης συνεδρίων, κ.ά.