Η Barking Well Media διευρύνει το στελεχιακό δυναμικό της, αναθέτοντας στη Λίνα Ροδίτου τη θέση της Executive Administrative Manager. Έμπειρο και καταξιωμένο στέλεχος, η Λίνα Ροδίτου έχει διατελέσει Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος στο Open TV και τον Σκάι, ενώ κατείχε, επί σειρά ετών, επιτελικές θέσεις σε πολλές τηλεοπτικές επιχειρήσεις. «Η γνώση της, η αποτελεσματικότητα και η έμφαση στο όραμα και τη στρατηγική κατεύθυνση, θα συντελέσουν αποφασιστικά στην περαιτέρω εξέλιξη και επέκταση της εταιρείας», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.