Για την υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.

Η Lidl, όπως και άλλες εταιρείες του ομίλου Schwarz, δεσμεύθηκε για τους στόχους του Οικουμενικού Συμφώνου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογράφοντας σχετική συμφωνία. Η εταιρεία δεσμεύθηκε να εφαρμόσει πιστά τις δέκα αρχές του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη βιωσιμότητα, στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των κοινωνικών προτύπων, του περιβάλλοντος και της καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η προσχώρηση στο Οικουμενικό Σύμφωνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υπογραμμίζει τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Lidl για βιωσιμότητα. «Το Οικουμενικό Σύμφωνο προσφέρει ένα πλαίσιο προσανατολισμού για τη δέσμευσή μας για μια οικονομική, οικολογική και κοινωνικά βιώσιμη επιχειρηματικότητα», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας, Εταιρικής Υπευθυνότητας και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της εταιρείας.