Διανέμοντας προϊόντα σε 72 σχολεία
Η Lidl Hellas στήριξε το 2017 τη δράση «Δεκατιανό στο Σχολείο» των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία αναπτύχθηκε με σκοπό την παροχή και διανομή υγιεινών δεκατιανών γευμάτων σε μαθητές δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων της Αττικής.

Συγκεκριμένα, η Lidl Hellas διένειμε τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε προϊόντα σε 72 σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σίτιση 12.000 μαθητών. Το συνολικό κόστος της ενέργειας ξεπέρασε τις 367.000 ευρώ. Τα κριτήρια επιλογής των σχολικών μονάδων αποτέλεσαν η έλλειψη κυλικείου εντός του σχολικού συγκροτήματος και πρόσφατα στατιστικά στοιχεία των προγραμμάτων της Ανθρωπιστικής Κρίσης, που αποτυπώνουν τις κοινωνικές και οικονομικές δυσχέρειες ανά γεωγραφική περιοχή.