Αξιολογώντας τις επιδράσεις της στην ελληνική οικονομία
Στις 9 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της πρώτης κοινωνικοοικονομικής μελέτης της Lidl Hellas σε εκπροσώπους των Μέσων, από τον Πρόεδρο της Lidl Hellas, Ιάκωβο Ανδρεανίδη, και τη Δ/ντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας Lidl Hellas, Βασιλική Αδαμίδου.

Στόχος της μελέτης είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρείας στην Ελλάδα για την οικονομία της χώρας, για τις θέσεις εργασίας και για την κοινωνία και να αποτυπωθεί η προστιθέμενη αξία (άμεση, έμμεση, επαγόμενη) που δημιουργεί. Για την υλοποίηση και τη σύνταξη της μελέτης αυτής, η οποία αφορά το οικονομικό έτος 2015 -2016 της εταιρείας, η Lidl Hellas  συνεργάστηκε με την Ernst & Young.

Στα ευρήματα περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων, ότι η συνολική συνεισφορά σε θέσεις εργασίας ανέρχεται στις 16.353, η συνολική συνεισφορά σε προστιθέμενη αξία είναι 616 εκατ. που αντιστοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ, 56% των δαπανών για προϊόντα λιανικής πώλησης πηγαίνει σε Έλληνες προμηθευτές, ενώ 710 εκατ. είναι το σύνολο πληρωμών σε Έλληνες προμηθευτές.