Παρουσία του Υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη

Η επένδυση αυτή, έκτασης 50.000 τμ, θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη του αποθηκευτικού δικτύου της επιχείρησης στην Ελλάδα, φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των Κέντρων Διανομής στα 5. Από τις νέες εγκαταστάσεις θα εφοδιάζονται περισσότερα από 60 καταστήματα στην Αττική και σε νησιά του Αιγαίου με όλη την γκάμα των προϊόντων της εταιρείας. Η Lidl Hellas έχει επενδύσει συνολικά στην εγχώρια αγορά πάνω από 1,2 δισ. ευρώ, με ετήσιες επενδύσεις άνω των 130 εκατ. ευρώ.

Το επενδυτικό πλάνο θα συνεχισθεί, με την έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Διανομής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο με μέγεθος 60.000 τ.μ., θα αποτελεί τη μεγαλύτερη αποθηκευτική εγκατάσταση της Lidl σε όλη την Ευρώπη. Σύμφωνα με την εταιρεία, το επενδυτικό της έργο καταδεικνύει τη στοχευμένη πορεία της σε ένα κοινό και επιτυχημένο μέλλον στην Ελλάδα.