Στο πλαίσιο της ανάπτυξης στρατηγικής για το κλίμα βάσει της μεθοδολογίας της πρωτοβουλίας «Science Based Targets», η Lidl Ελλάς πραγματοποιεί ένα ακόμη βήμα για την προστασία του κλίματος. Στόχος της αποτελεί η συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού.

Συγκεκριμένα, έως το 2030, στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου συνολικά κατά 80%, σε σύγκριση με το 2019, σε όλες τις χώρες. Επιπλέον, κάνει χρήση πράσινης ενέργειας σε όλες τις εγκαταστάσεις της στο 100%. Με αυτόν τον τρόπο, γίνεται κλιματικά ουδέτερη εταιρεία το 2022.

Παράλληλα, επιθυμεί να δεσμεύσει τους προμηθευτές της, οι οποίοι ευθύνονται για 75% των εκπομπών που σχετίζονται με τα προϊόντα, να θέσουν έως το 2026 δικούς τους κλιματικούς στόχους, βασισμένους στη μεθοδολογία της πρωτοβουλίας «Science Based Targets».