Υψηλές επιδόσεις βιωσιμότητας κατέγραψε, για ακόμα μία χρονιά, η Lidl Ελλάς, σύμφωνα με τον Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης «The ESG Index in Greece», ο οποίος καθορίζεται από το Δίκτυο των Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών, QualityNet Foundation.

Πιο συγκεκριμένα, η Lidl Ελλάς αξιολογήθηκε από Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή για τη στρατηγική βιωσιμότητας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, πιστοποιήθηκε σε 2 επίπεδα. Αναδείχθηκε στη λίστα των «Sustainable Companies» και ως μία από τις «The 50 Most Sustainable Companies in Greece» για το 2024, διάκριση που την καθιστά ανάμεσα στις ηγέτιδες σε θέματα βιωσιμότητας στην Ελλάδα.

«Η βιωσιμότητα και η υπευθυνότητα διατρέχουν οριζόντια το εταιρικό μας οικοσύστημα. Στη Lidl Ελλάς, δημιουργούμε ένα δυναμικό περιβάλλον εξέλιξης που εμπλέκει και ταυτόχρονα αφορά όλες και όλους. Η ένταξή μας στις “The Most Sustainable Companies in Greece” μας καθιστά πρεσβευτές σύγχρονων αντιλήψεων και ορθών πρακτικών που βελτιώνουν τις βιώσιμες προοπτικές της χώρας, διάκριση που μας τιμάει ιδιαίτερα», δήλωσε η Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της Lidl Ελλάς.