Η Lidl Ελλάς προχώρησε πρόσφατα στη χορήγηση έκτακτης επιπρόσθετης παροχής ποσού ύψους 1,3 εκατ. ευρώ σε όλους τους εργαζομένους της. Το ποσό επιμερίσθηκε με τη μορφή διατακτικών τροφίμων στους πάνω από 6.500 εργαζομένους, ως επιβράβευση «για τη συλλογική προσπάθεια, την αφοσίωση και την συνεισφορά τους» κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Επιπλέον, η εταιρεία προχωρά σε επενδύσεις άνω των 700.000 ευρώ σε μισθούς εργαζομένων στα καταστήματα για αύξηση των απολαβών. Παράλληλα και σε συνέχεια της πιστοποίησής της με το Σήμα Ισότητας Share, φροντίζει για όλους τους εργαζομένους που αποκτούν παιδιά και στηρίζει τις νέες οικογένειες με την ενεργοποίηση 2 νέων παροχών.

Η πρώτη αφορά κάθε νέο μπαμπά, εξασφαλίζοντας 6 επιπλέον ημέρες άδειας πατρότητας από τις 14 που προβλέπονται από τον νόμο. Η δεύτερη αφορά κάθε γονέα με παιδί έως 8 ετών καλύπτοντας οικονομικά τον τρίτο μήνα της γονικής άδειας ανατροφής τέκνου.

Τέλος, η εταιρεία προχωρά στη δημιουργία μιας μόνιμης πολιτικής τηλεργασίας κάνοντας χρήση ενός υβριδικού μοντέλου. Η νέα πολιτική δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους της να κάνουν χρήση της τηλεργασίας σε ποσοστό έως και 40% ανά μήνα.