Προτεραιότητα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον δίνει η νέα καμπάνια της Lidl Ελλάς, η οποία στέλνει το μήνυμα ότι η βιώσιμη επιχειρηματικότητα είναι μονόδρομος. Σύμφωνα με το concept, δουλειά της εταιρείας είναι όσα μπαίνουν στο πιάτο του καταναλωτή καθημερινά, ενώ γνωρίζει ότι κάθε πιάτο συνδέεται με ολόκληρο τον κόσμο.

Η καμπάνια απλώνεται σε όλα τα Μέσα με στόχο να επικοινωνήσει τις αξίες της Lidl Ελλάς, που αποτυπώνονται σε δράσεις για την ισορροπημένη και ποιοτική διατροφή και το περιβάλλον. Συνδετικό κρίκο όλων των πλάνων της νέας εταιρικής επικοινωνίας αποτελεί το κυκλικό στοιχείο, το οποίο καταδεικνύει τη σύνδεση κάθε πιάτου με την παραγωγή, την ενέργεια, το κλίμα και τον πλανήτη.

Στην υλοποίηση της καμπάνιας συνέβαλαν οι άνθρωποι της Lidl Ελλάς, της The Newtons Laboratory και της Top Cut Modiano. Τη σκηνοθεσία επιμελήθηκε ο Γρηγόρης Ρέντης, τη φωτογραφία ο Διευθυντής φωτογραφίας Γιάννης Γεωργίου και τα animation το studio Zanad.