Στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, η Lidl Ελλάς προχωρά σε ένα επιπλέον μέτρο φροντίδας και στήριξης για το σύνολο των εργαζομένων της.

24ωρη παροχή συμβουλευτικής για τις επιπτώσεις του COVID-19.

Στο πλαίσιο της Εταιρικής της Υπευθυνότητας και επιδιώκοντας τη διασφάλιση ενός υγιούς και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας, η Lidl Ελλάς προχωρά σε ένα επιπλέον μέτρο φροντίδας και στήριξης για το σύνολο των εργαζομένων της. Από τις 23 Μαρτίου 2020 και για τους επόμενους 3 μήνες, προσφέρεται στους περισσότερους από 6.000 εργαζομένους και στα άμεσα μέλη των οικογενειών τους, πρόσβαση σε 24ωρη Τηλεφωνική Γραμμή Συμβουλευτικής και Υποστήριξης για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού Covid-19.

Η γραμμή παρέχει ανώνυμη και εμπιστευτική υποστήριξη από εξειδικευμένους συμβούλους, σε θέματα όπως καλύτερη διαχείριση των αρνητικών σκέψεων και συναισθημάτων, τρόποι προσέγγισης της οικογένειας, των συναδέλφων και των οικείων, καθώς και άλλα προσωπικά και εργασιακά θέματα που μπορεί να προκύψουν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών.

Όπως επισημαίνει η Lidl Ελλάς, η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια των επιπλέον παροχών και αυξημένων μέτρων πρόληψης που έχει λάβει και θα συνεχίσει να λαμβάνει, «αναγνωρίζοντας την αφοσίωση των εργαζομένων της, για τη γρήγορη και αποτελεσματική προσαρμογή στις νέες συνθήκες λόγω των εργασιακών ρυθμίσεων και μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού».