Η Lidl Ελλάς αποτελεί χορηγό του εκπαιδευτικού προγράμματος «Η δύναμη στο πιάτο σου» της ActionAid, ενθαρρύνοντας, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, μαθήτριες και μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων να αναλάβουν ενεργό ρόλο και να γίνουν φορείς αλλαγής σε ζητήματα διατροφής και υπεύθυνης κατανάλωσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στη συγκρότηση στάσεων και αντιλήψεων υγιούς, βιώσιμης διατροφής, υπεύθυνης κατανάλωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας σε όλη τη χώρα και σε εκπαιδευτικούς.

Η Lidl Ελλάς θα χορηγήσει όλες τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος με κορυφαία τη «Μαθητική Εβδομάδα Δράσης 2023», με θέμα το βιώσιμο κολατσιό, τον Μάιο.