Με τον τίτλο «NoW - Νet over World»

Ένα νέο περιοδικό τεχνολογίας κυκλοφορεί στα περίπτερα και σε όλα τα εξειδικευμένα σημεία διανομής, με τον τίτλο «NoW - Νet over World», αποτελώντας τη νέα προσπάθεια της Libra Press στον χώρο των κλαδικών εκδόσεων.

Μέσα από τις σελίδες του περιοδικού παρουσιάζονται νέες τεχνολογίες, προϊόντα δικτύωσης, αυτοματισμοί smart home, υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με δικτυακά πληροφορικά συστήματα, υποδομές οπτικών ινών, ασύρματα δίκτυα, αλλά και τεχνικά άρθρα – οδηγοί. Παράλληλα, καταγράφονται οι εξελίξεις τις ελληνικής αγοράς, μέσα από παρουσιάσεις εταιρειών παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και συνεντεύξεις στελεχών.

Το περιοδικό NoW κυκλοφορεί στα περίπτερα, μαζί με τα επίσης τεχνικά περιοδικά Security Report και Ψηφιακή Τηλεόραση, της Libra Press. Όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα media της Libra Press, το περιοδικό NoW δεν θα κυκλοφορεί μόνο σε έντυπη μορφή. Η ύλη του θα αναπαράγεται τόσο μέσα από την ιστοσελίδα nowmag.gr, όσο και μέσα από την σελίδα του στο Facebook. Τα σημαντικότερα θέματα του περιοδικού, αλλά και τα νέα της αγοράς, διανέμονται σε μορφή ηλεκτρονικού newsletter, στους επαγγελματίες και τους ειδικούς της αγοράς.