Η LG Electronics ανακοίνωσε τη δέσμευσή της να θέσει Επιστημονικούς Στόχους (Science Based Targets) για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο στάδιο χρήσης των βασικών προϊόντων της έως το 2030.

Με αυτή την κίνηση γίνεται η πρώτη κορεατική εταιρεία που συμμετέχει στην παγκόσμια καμπάνια «Business Ambition for 1,5° C». Με τη συμμετοχή της στην καμπάνια, την οποία διαχειρίζεται το Science Based Targets initiative, η LG δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται κατά το στάδιο της χρήσης οικιακών συσκευών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η έκθεσή της στο CDP φέτος έδειξε ότι αυτό το στάδιο αντιπροσώπευε περισσότερο από το 80% των εκπομπών.